Thay đổi lớn trong chính sách visa Úc niên khóa 2017-2018 là việc chấm dứt chương trình visa subclass 457, diện visa tay nghề. Từ thàng 4.2017 visa 457 sẽ được thay thế bằng visa TSS (Temporary Skill Shortage), có thời hạn 2 hoặc 4 năm, và áp dụng chính thức từ tháng 3/2018.

Danh sách tay nghề cũng có thay đổi, theo tên gọi và chính sách cấp visa đi kèm:

- Danh sách ngành nghề được bảo lãnh (CSOL) sẽ được thay thế bằng danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOLShort-term Skilled Occupation List). Nếu ngành của bạn nằm trong STSOL, thì visa TSS của bạn có thời hạn 2 năm, có thể gia hạn thêm 1 lần, nhưng không thể xin PR thông qua visa 186 hoặc 187.

-Danh sách định cư diện tay nghề (SOL) được thay thế bởi danh sách tay nghề chiến lược trung và dài hạn (MLTSSLMedium and Long-term Strategic Skills List). Nếu ngành của bạn nằm trong MLTSSL, thì visa TSS của bạn sẽ có thời hạn 4 năm, được xin visa 186 hoặc 187 sau 3 năm.

Chương trình visa 457 vẫn còn hoạt động cho tới khi visa TSS có hiệu lực chính thức vào tháng 3/2018. Các bạn xin visa 457, thì kể từ ngày 19/4/2017, sẽ phải phù hợp với danh sách ngành STSOL hoặc MLTSSL và danh sách này sẽ bị thu hẹp từ 19/4/2017 và ngày càng thắt chặt hơn. Theo đó 216 ngành nghề bị loại bỏ khỏi chương trình 457 và 59 yêu cầu đặc biệt được liệt kê liên quan tới các ngành nghề cụ thể – kinh nghiệm làm việc, địa điểm địa phương.  Nững thay đổi chủ yếu dựa vào đề xuất của bộ Lao động và Việc làm Úc cho phù hợp với nhu cầu về lao động, đảm bảo việc làm cho công dân bản địa và tránh tối đa tình trạng không trung thực của ứng viên. Danh sách tay nghề ưu tiên cũng thường xuyên được cập nhật.

Những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến việc xin visa định cư trong việc thay đổi danh sách ngành nghề đối với các ứng viên của chương trính Subclass 189,190. Và chỉ các ứng viên trong danh sách MLTSS mới có cơ hội định cư sau 3 năm.

Trên đây là sơ lược về thay đổi trong chính sách visa Úc niên khóa 2017-2018, các bạn du học sinh có thể tham khảo và lựa chọn cho mình ngành phù hợp cũng như tăng cơ hội việc làm và định cư sau khi thành khóa học.

Côn ty Tư vấn Giáo dục Quốc tế và Dịch thuật NAM HÙNG ICOS